Gäller från och med 1:a januari 2016

 1. Minimum första ordervärde är 5000 kronor.
 2. Frakt och eventuella andra omkostnader (till exempel bankavgifter) bekostas av kunden. Beställningar över 3000 kronor är gratis frakt inom Sverige. Beställningar över €500 är gratis frakt inom Danmark och Finland. Norge €1000. Gratis restorder till Norge, Finland och Danmark om restordervärde överstiger €200/2000 kronor.
 3. 30 dagars kredit från leveransdagen om inte annat anges. Kunder i utlandet betalar proforma om inget annat avtalats. Påminnelseavgift 100 kronor samt dröjsmålsränta 15% från förfallodagen. All betalning sker via betalningssätt på fakturan och i fakturans valuta.
 4. Fel på varor ska meddelas till leverantören senast 10 dagar från leveransdatum. Vänligen kontakta oss omedelbart när felet upptäcks. Kontakta alltid Klinta innan varor returneras.
 5. RRP är endast ett rekommenderat ca-pris i butik, vilket fritt kan överstigas. Man får dock aldrig understiga RRPn med mer än 20%. Alla våra återförsäljare som bedriver försäljning på nätet ombeds att hålla minst RRP.
 6. Högupplösta bilder och möjlighet för återförsäljare att handla via nätbutik finns på hemsidan. Kontakta oss för log-in till nätbutiken.

Terms and Conditions

Valid from 1st January 2016

 1. Minimum order value on your first purchase is 5000 SEK/€500.
 2. Freight and other extra costs that might occur (for example bank charges) is payed for by the buyer. Orders over 3000 SEK receive free freight within Sweden. Orders over €500 receive free freight within Denmark and Finland. Norway €1000. Free rest order to Norway, Finland and Denmark should the value of the rest order exceed €200/2000 kronors.
 3. 30 days credit from day of delivery unless other is specified. Customers abroad always pay proforma. Reminder fee of SEK 100 and interest of 15% from the due date. All payments are to be made via the payment choice on the invoice and the invoice currency.
 4. Defective goods must be notified to the supplier within 10 days from delivery date. Please contact us immediately when the error is detected. Always contact Klinta before goods are returned.
 5. The RRP is only a suggested guide price, which freely cen be exceeded. Customers with a physical retail outlet are free to determine the prices they charge for our products, above or below our RRP. Discounts of more than 20% of the RRP is not permitted. Customers engaged in internet trade must retail our products online for at least the RRP.
 6. High resolution images and the opportunity for retailers to shop online is available. Contact us for log-in.

Toimitus-ja maksuehdo

2015-01-01

 1. Vähimmäistilaus 550 EUR ensimmäisessä tilauksessa. Hinnat ovat ilman alv:tä.
 2. Rahti ja pankkikustannukset maksetaan asiakkaasta. Tilauksia yli 500 € toimitetaan rahtivapaasti Suomeen. Ilmainen jälkitoimitus yli 200 €.
 3. Maksumuistutuksesta veloitamme 12 euroa ja viivästyskorko laskutetaan maksamattomasta laskusta 15 %.
 4. Mahdolliset reklamaatio ilmoitetaan Gun Winterille 10 päivän kuluessa toimituksesta.
 5. RRP on suosittu ulosmyyntihinta. Ulosmyyntihinta ei saa olla vähemmän kun 20% RRP:stä.
 6. Tarvitsetko korkearesoluutiokuvia painoa varten? Ota yhteyttä Gun Winterille.

Contact Sales Sweden & Worldwide: Headoffice+46 (0)413 33439 Contact Sales Finland: Gun Winter +358 400 566 779 Contact Sales Australia and New Zeeland: Camilla Bowhill+61 02 9907 1717

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.