Försäljningsvillkor för privata kunder

Betalning och Leverans
Frakt kostar 39 kronor, såvida du inte handlar för över 299 kronor då frakten blir gratis. Vi skickar ditt paket inom 1-3 arbetsdagar (gäller privatkunder, ej återförsäljare).
Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma.

Reklamationer och ångerrätt
Om du har mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom en vecka efter mottagandet. Produkten ska returneras oanvänd och i dess förpackning och Klinta står för frakten. Om du önskar byta eller ångrar dig måste du göra detta inom 14 dagar efter mottagandet. Vi ber att du returnerar den oanvända varan i dess förpackning. Då betalar du som kund frakten. Kontakta alltid Klinta innan du returnerar, oavsett skäl, på 0413 33439 eller info@klintaco.se.

OBS! Returer som skickas in utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Reklamationer och Ångerrätt”.  

Reklamationer och ångerrätt
Om du har mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom en vecka efter mottagandet. Produkten ska returneras oanvänd och i dess förpackning och Klinta står för frakten. Om du önskar byta eller ångrar dig måste du göra detta inom 14 dagar efter mottagandet. Vi ber att du returnerar den oanvända varan i dess förpackning. Då betalar du som kund frakten. Kontakta alltid Klinta innan du returnerar, oavsett skäl, på 0413 33439 eller info@klintaco.se.

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. 

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Tryckfel m.m.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol. 

Policy
De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.
Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.
En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.
Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.
Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.
Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.
Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.
Försäljningsvillkor för återförsäljnings-kunder

Försäljningsvillkor för återförsäljnings-kunder, Gäller fr.o.m 15:e november 2021

Minimum första ordervärde är 5000 SEK / 5000 DKK / €500.

Frakt och eventuella andra omkostnader (till exempel bankavgifter) bekostas av kunden. Beställningar över 5000 kronor är gratis frakt inom Sverige. Beställningar över 5000 DKK till Danmark, €500 till Finland och 5.000 SEK till Norge (exklusive tullavgift på 195 SEK) skickas fraktfritt. Gratis restorder till Norge, Finland och Danmark om restordervärde överstiger €200/2000 SEK/DKK. Fraktpriser överstiger aldrig 295 SEK / 295 DKK / €30.

30 dagars kredit från leveransdagen om inte annat anges. Kunder i utlandet betalar proforma om inget annat avtalats. Påminnelseavgift 100 kronor samt dröjsmålsränta 15% från förfallodagen. All betalning sker via betalningssätt på fakturan och i fakturans valuta.

Fel på varor ska meddelas till leverantören senast 10 dagar från leveransdatum. Vänligen kontakta oss omedelbart när felet upptäcks. Kontakta alltid Klinta innan varor returneras.

Vi ber alla våra återförsäljare att hålla rekommenderade priser (RRP).

Högupplösta bilder och möjlighet för återförsäljare att handla via nätbutik finns på hemsidan. Kontakta oss för log-in till nätbutiken.


Terms and Conditions, Valid from 15th November 2021

Minimum order value on your first purchase is 5000 SEK / 5000 DKK / €500.

Freight and other extra costs that might occur (for example bank charges) is payed for by the buyer. Orders over 5000 SEK shipped carriage free within Sweden. Orders over 5000 DKK to Denmark, €500 to Finland and 5,000 SEK to Norway (excluding customs charge of 195 SEK) are shipped carriage free. Back orders are shipped free to Norway, Finland and Denmark where the back order exceeds €200/2000 SEK/DKK. Maximum freight costs 295 SEK / 295 DKK / €30.

30 days credit from day of shipping unless other is specified. Customers abroad always pay proforma. Reminder fee of SEK 100 and interest of 15% from the due date. All payments are to be made via the payment choice on the invoice and the invoice currency.

Defective goods must be notified to the supplier within 10 days from delivery date. Please contact us immediately when the error is detected. Always contact Klinta before goods are returned.

We kindly ask all our retailers to maintain the RRP.
High resolution images and the opportunity for retailers to shop online are available. Contact us for log-in.


Toimitus-ja maksuehdot, 2021-11-15

Ensimmäisen tilauksen vähimmäismäärä on 500 €. Hinnat eivät sisällä alv:tä

Asiakas vastaa rahti- ja pankkikustannuksia. Yli 500 € tilaukset toimitetaan rahtivapaasti Suomeen.

Ilmainen jälkitoimitus yli 200 euron tilauksille. Enimmäisrahtikulut 295 SEK / 295 DKK / 30 €.

Maksumuistutuksesta veloitamme 12€ ja viivästyskorko 15% perintään maksamattomasta laskusta.

Mahdollinen reklamaatio toimitetaan Gun Winterille 0400 566779 tai gun.winter@witex.fi 10 päivän kuluessa toimituksesta.

OVH on suositeltava ulosmyyntihinta. Ulosmyyntihinta saa olla korkeintaan 20% alempi kuin suositeltu OVH.

Mikäli tarvitset korkearesoluutiokuvia painoa varten, niin olethan yhteydessä Gun Winteriin 0400 566779.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.