Soja-, rapsvax och kokosolja är naturliga och brinner därför något annorlunda än paraffinljus. Genom att använda Klintas ljus på rätt sätt kommer du att njuta av ditt ljus på ett säkert sätt och förlänga livslängden på ljuset.

Lämna aldrig ett ljus utan uppsikt och ha brinnande ljus på en dragfri plats. 
Trimma veken till 5 mm innan ljuset tänds. Håll ljuset fritt från främmande material, inkl. tändstickor och vektrim. Låt ljuset brinna så länge att vaxet på ytan smält hela vägen ut till kanten på glaset. Detta kommer att förhindra att dina Klinta-ljus brinner ner i mitten – så kallade tunneldrivning. 
Se till att veken förblir centrerad och inte kommer i kontakt med sidan av behållaren.

Undvik smältning eller sprickbildning genom att lagra ljusen på en sval, torr plats och undvik direkt solljus. Förvaringstemperatur för ditt ljus bör inte överstiga 28 grader eller understiga 0 grader.

Den naturliga veken
I och med att bomullsveken inte är behandlad med alkohol eller någon annan antändande vätska kan det ibland formas en ”klump” på tippen av veken, lite som formen av en svamp. Den kan du lätt klippa bort eller knipsa av med Klintas Vektrimmare innan du tänder ditt ljus. Låt ljuset svalna under en timme, trimma veken och tänd igen. 
Rör eller flytta aldrig ditt ljus när vaxet fortfarande är smält, och ha inte ljuset tänt i mer än 5 timmar åt gången.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.